سرمایه اجتماعی در آمموزه های اسلامی
51 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
آموزه های اسلام در ابعاد اعتقادی،اخلاقی و فقهی منجر به ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون گروهی می گردد. در این اثر ابعاد تعالیم دین اسلام با دو بعد عینی و ذهنی سرمایه اجتماعی در سطوح خرد و کلان بررسی و مقایسه شده اند.در آموزه های اسلام عناصر،مؤلفه ها و شاخص هایی از جنس سرمایه اجتماعی وجود دارد که در ابعاد اعتقادی،اخلاقی و فقهی متبلور است.در این کتاب پس از مشخص کردن آیات و روایات مرتبط به هر مؤلفه و شاخص با روش تحلیل متن از قرآن نهج الفصاحه و غرر الحکم و دررالکلم مورد بررسی قرار گرفته است.